Friday, January 29, 2010

Sinaran Ukay Resident dan objektif nya JMB

Objektif dalam persatuan penduduk Sinaran Ukar Resident

 • Memupuk semangat gotong royong dan sikap tolong menolong diantara penduduk dalam soal kebajikan dan keharmonian penduduk taman.
 • Meningkatkan nilai institusi kekeluargaan berasaskan :
 • Aktiviti kebudayaan dan sosial
 • Aktiviti sukan dan rekreasi
 • Kebersihan dan persekitaran
 • Perkembangan anak-anak
 • Memupuk dan menanam semangat muhibbah dan persefahaman diantara penduduk yang berbilang kaum melalui aktiviti sukan, kebudayaan dan sosial.
 • Melindungi kepentingan penduduk mengenai sebarang bentuk harta benda persendirian dan kegunaan bersama di kawasan kediaman.
 • Mengujudkan masyarakat taman yang bersefahaman, hormat menghormati, harmoni dan aman damai dikalangan penduduk kawasan kediaman.
 • Membangkitkan isu-isu semasa kepentingan penduduk taman kepada pihak Pemaju.
 • Mengujudkan kerjasama dan persefahaman diantara pihak Pemaju, Agensi Kerajaan Tempatan dan Pihak Pihak Berkuasa Negeri dengan Persatuan berhubung dengan kebersihan, keselamatan dan kemudahan kawasan kediaman.

No comments: